Neživotna osiguranja
Facebook
Facebook - Triglav osiguranje   Pratite nas na Facebook-u
Gdje nas možete naći
Press Centar
Anketa
U kojoj mjeri smatrate da je osiguranje Vaše imovine (stana, kuće, plovila, strojeva,...) važno za bezbrižno življenje i rad, Vaš posao?
vrlo važno - neophodno
važno, ali ne i neophodno
može se i bez toga
potpuno je nevažno i ne utječe na naš život i posao
    
Triglav kao sponzor
 

Transportno osiguranje

 OSIGURANJE ROBE ZA VRIJEME PRIJEVOZA (TRANSPORTA)

Domaći kargo: pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni (cestovni i željeznički).
Riječ je o osiguranju robe kojoj su polazno i odredišno mjesto unutar granica Republike Hrvatske. Osim navedenih vrsta prijevoza uključen je i prijenos poštom.
Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od “svih rizika” ili od “osnovnih rizika”. Roba tijekom prijevoza mora biti popraćena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno Zakonu o prijevozu robe u cestovnom prijevozu i drugim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Međunarodni kargo: pomorski, riječni, zrakoplovni i kopneni (cestovni i željeznički).
Kao i kod transporta u domaćem prijevozu i tijekom transporta u međunarodnom prijevozu roba se može osigurati od “svih rizika” ili samo od “osnovnih rizika”. U ovom slučaju roba tijekom prijevoza mora biti popraćena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno međunarodnim konvencijama koje reguliraju prijevoz pojedinim prometnim granama.

Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojega dođe tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, nedopreme cijelih koleta, krađe (djelomične ili potpune), manipulativnih oštećenja, pokisnuća i dr.
Roba se najčešće osigurava “od skladišta do skladišta” uz mogućnost da se vrijednost robe uveća za pripadajuće dodatne troškove.
U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznoga sredstva. 

 OSIGURANJE PLOVILA I ZRAKOPLOVA

Kasko osiguranje brodica i jahti obuhvaća osiguravateljnu zaštitu (trupa, strojeva i opreme) za brodice i jahte.
Kasko osiguranje pruža se u tri različite širine pokrića. Uz navedeno moguće je zaključiti i neka dopunska osiguranja koja kasko pokriće uobičajeno ne uključuje: 

  • za vrijeme sportskih natjecanja (regata)
  • za vrijeme najma plovila (čarter)
  • predmeti za lov i ribolov
  • inventar i posebna oprema
  • odgovornost za štete koje osigurano plovilo prouzroči trećim osobama

Pomorski kasko brodova:

  • domaći - osiguranje manjih brodova koji plove uglavnom u granicama Jadranskog mora
  • međunarodni - osiguranje većih brodova u međunarodnoj plovidbi

Riječni kasko plovila:

  • domaći i međunarodni - obuhvaća kasko osiguranje plovila na rijekama i unutarnjim vodama

Osiguranje brodova u gradnji zaključuje se prema posebnim klauzulama Instituta londonskih osiguravatelja za osiguranje rizika brodova u gradnji iz uz premijske stope koje diktira međunarodno osiguravateljno tržište

Zrakoplovni kasko:

  • teško zrakoplovstvo (domaće i međunarodno)
  • ostalo zrakoplovstvo (domaće i međunarodno)

 OSIGURANJE OD TRANSPORTNIH ODGOVORNOSTI

Osiguranje odgovornosti kopnenih vozara za štete na robi (u domaćem i/ili u međunarodnom prijevozu)
Osiguravateljno pokriće pruža se za štete za koje su prijevoznici odgovorni vlasniku robe ili njegovom osiguravatelju (u slučaju kada postoji i kargo osiguranje). Osiguranje se zaključuje prema Ugovoru o osiguranju prijevoznikove odgovornosti za štete nastale na pošiljkama u cestovnom prijevozu.
Ugovaratelj može sam odabrati svotu osiguranja (limit pokrića), a postoje i zakonska mogućnost ograničenja prijevoznikove odgovornosti sukladno domaćem zakonu i međunarodnim konvencijama (CMR). Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila i da li je pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu.

Osiguranje odgovornosti zračnih prijevoznika
Pruža se pokriće za štete nanesene trećim osobama u svezi prava raspolaganja ili korištenja letjelica. Pokriće se odnosi na imovinu trećih, ali i na tjelesne ozljede ili smrt trećih osoba.

Osiguranje odgovornosti brodopopravljača
Pruža se pokriće brodopopravljaču za njegovu odgovornost za štete nanesene plovnim objektima primljenim na popravak ili preinaku.

Osiguranje odgovornosti imatelja prava raspolaganja zrakoplovnom lukom
Pruža se pokriće za štete koje se u zrakoplovnoj luci učine kod prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage i stvari.

Osiguranje odgovornosti imatelja jahte-brodice
Od 1994. godine u Republici Hrvatskoj postoji zakonska obveza imatelja brodice-jahte namijenjene za osobnu uporabu (sport i razonoda) i s motorom snage veće od 15 KW osigurati svoju odgovornost za nematerijalne štete (dakle samo za «štete» na osobama) učinjene trećim osobama. Osiguranje se zaključuje prema Uvjetima i prema Cjeniku koje donosi Hrvatski ured za osiguranje (HUO).  Svota osiguranja određuje se posebnom odlukom Vlade RH. 

AO kalkulator

Odaberite svoje podatke:

Informativni izračun